nedjelja, 21. kolovoza 2016.

Medviđak i Kobiljak, kolovoz 2016.

Ovog puta cilj su dva planinska vrha primorskog dijela Gorskog Kotara i to Medviđak  visine 1027m. i Kobiljak visine 1119 m.  Početna točka uspona za oba vrha bila nam je iz sela Lič, automobil smo parkirali na kraju sela poslije zadnjih kuća na križanju putova na kojima su označeni smjerovi lijevo za Kobiljak a desno za Medviđak. Izabrali smo desni put koji vodi dobrim dijelom prema oba vrha. Put je široka tvrda cesta na pojedinim dijelovima  asfaltirana i negdje na polovici puta prema Medviđaku se odvaja jednim dijelom prema Kobiljaku. Nakon dvadesetak minuta dolazi se do smjerokaza koji vodi desno u šumu i planinarskom stazom prema vrhu Medviđaka. Staza vodi bukovom šumom i zaobilazi nekoliko vrtača, uspon prema vršnom dijelu je mjestimično zarastao grmljem a sam vršni dio je kamenit i malo zahtijevniji.

Nakon silaska s Medviđaka, istim smjerom na makadamsku cestu, put prema Kobiljaku vodi lijevo cestom nekih petstotinjak metara, cesta je u početku u usponu i na kraju uspona na samom ravnom dijelu s desne strane nalazi se smjerokaz i planinarska oznaka za Kobiljak. Smjerokaz nije veliki i postaji mogućnost previda pa treba biti malo oprezniji. Ovaj smjerokaz označava planinarsku stazu prema Kobiljaku i označena je planinarskom oznakom s brojem pet. Staza je dosta zahtjevna jer je u nekoliko dionica obrasla gustim raslinjem i visokom travom, na putu se nalazi kamenje obraslo u mahovinu koje je zaklonjeno istom travom ima srušenog drveća i treba biti veoma oprezan. U nekoliko dionica prelazi makadamsku cestu. Usprkos svega izuzetno je dobro označena i sve markacije su vidljive. Kod zadnjeg izlaska na makadamsku cestu treba biti malo oprezniji,lijevo preko ceste je uspon koji vodi na vršni dio Kobiljaka a nije markacija na samom ulazu nego nekoliko metara u šumi. Dalje staza vodi kroz visoku bukovu šumu koja na kraju prelazi u oštar i zahtjevan uspon. To je planinarski put koji vodi od Medviđaka na Kobiljak, oni koji žele lakši put mogu nakon silaska s Medviđaka lijevo cestom prateći smjerokaze doći do ovog zadnjeg dijela nakon kojeg slijedi uspon prema vrhu na Kobiljak, put vodi cestom, lakši je ali je i duži. Nakon silaska s vrha istim putom da makadamske ceste, desno vodi put do polazne točke u Liču. Cijela staza i sva križanja su dobro označena i ukoliko se prate markacije ne može se zalutati.

Početna točka uspona na Medviđak, desnim putom.
Jutarnja panorama.Jedno od nekoliko dobro označenih križanja.Pogled prema Medviđaku.


Smjerokaz za planinarski put, desno u šumu, prema Medviđaku.

Ulaz u šumu.


Dolazak na manju livadicu od koje slijedi zahtjevniji uspon do vrha. 


Pogled prema vršnom dijelu.Medviđak, 1027m.


Pogled prema LNG terminalima na Krku, suzdržat ću se bilo kakvog komentara.

Riječki zaljev.

Traženje zmija za fotografiranje, nula bodova.Željeznička stanica Drivenik, također jedna od početnih točaka putova na Medviđak i Kobiljak.
Riječki zaljevPlaninarski put prema Kobiljaku, nakon silaska s Medviđaka i odvajanja s makadamske ceste kako je opisano u tekstu.

Samo kao orijentir, neka građevina s lijeve strane puta. 

Dalje vodi staza kako je opisana u tekstu.Jedno križanje gdje vodi na Kobiljak lijeva i desna strana. Desni krak vodi do podnožja vrha cestom a  s lijevog kraka se nakon dvadesetak metara opet odvaja planinarski put u šumu. Put koji mi koristimo.

Oznaka tih putova.


Odvajanje planinarskog puta u šumu.
Još jedno od presijecanja. 


I nastavak planinarskim markacijama.

Prepreke na stazi.


Zadnji dolazak na makadamsku cestu i odmah ulazak u šumu na planinarsku stazu koja vodi sve do vrha. Ovdje treba obratiti pozornost na markaciju.


Nakon ravnijeg dijela početak oštrijeg i zahtjevnijeg dijela.


Još desetak minuta po kamenom dijelu, dosta zahtjevnom i kraj puta. 

Zasluženi odmor.


Panoramski pogled po Ličkom polju.

Nema komentara:

Objavi komentar